קבוצת ינאי

���������� �������� - AgroProject

���������� �������� - AgroProject

חברת אגרופרוג'קט אינטרנשיונל  - עוסקת ביעוץ, תכנון, הקמה וניהול של פרויקטים חקלאיים ברחבי העולם.החברה מתמחה בפיתוח חקלאי בר קיימא, המבוסס על ידע וטכנולוגיה ישראלית.לחברה  יש מעל 30 שנות ניסיון בעבודה עם לקוחות במגזרים הציבורי ופרטי, כמו גם ארגוני מימון בינלאומיים גדולים, אחרי פעילות ביותרמ-100 פרויקטים חקלאיים בעולם, אגרופרוג'קט מביאה את הניסיון הנצבר במגזרים החקלאיים ואגרו תעשייתיים המתקדמים של ישראל ונותנת את כל הכלים הנדרשים לייעול השימוש במשאבים טבעיים, הון, עבודה, וניהול מתאים לתנאי הסביבה העסקית הספציפית.משרדיה של החברה ממוקמים בישראל, אך היא פועלת ברחבי העולם ונגישה ללקוחות בכל היבשות.

שירותים לפרויקטים חקלאיים

• זיהוי הזדמנויות עסקיות 
• הערכת משאבים חקלאיים טבעיים (קרקע, מים, מזג אוויר וכ"ו)
• תכנון כלכלי, אגרונומי והנדסי
• מחקרי שוק וערוצי שיווק למוצרים ושירותים חקלאיים
• בניית חבילות פיננסיות 
• הקמה וניהול פרויקטים 
• ייצוג של בעלים 

תחומי ההתמחות

• פיתוח כפרי והאזורי 
• תשתיות
• השקייה מתקדמת 
• חממות 
• גידולי שדה וירקות
• טיפול בתוצרת חקלאית
• משק חלב (רפת, עזים, צאן)
• ענף העופות  (הטלה, פיטום רבייה)
• חקלאות ימית 
• גידולי אנרגיה 


קישור לאתר החברה