קבוצת ינאי

ינאי יעוץ כלכלי עסקי - סוגי פעילויות

ינאי יעוץ כלכלי עסקי - סוגי פעילויות

הערכות שווי

הצורך בהערכת שווי עשוי להיווצר כתוצאה מרכישת נכסים או פעילות חדשה, מיזוג, עדכון והצגת נתונים בשווי הוגן בדוחות כספיים, חוות דעת משפטיות ועוד. הערכת שווי יכולה לשמש לצרכים פנימיים של הפירמה או לצורך פתרון מחלוקות עסקיות.

שירותי ינאי בתחום:

כלים כלכליים לקבלת החלטות

חברות וגופים ציבוריים נדרשים לקבל החלטות בתנאי אי ודאות. המחלקה הכלכלית של ינאי מציעה מגוון של כלים כלכליים המסייעים למנהלים בבחירה בין חלופות ובקבלת החלטות מושכלות. בדיקת נאותות לגופים המועמדים לרכישה, בחינת השקעה בפרויקט או בין פרויקטים חלופיים, הקמת מיזמים חדשים, מציאת תמהיל המימון הנכון לפירמה הינם רק חלק מהמקרים בהם כלים אלו יכולים לסייע בידי מקבלי ההחלטות בארגון. בנוסף, החברה רכשה יכולות וניסיון בתחום תורת המשחקים, המאפשרים היערכות נכונה ושיפור ניהול תהליכי מו"מ ומכרזים, תוך שקלול התגובות הצפויות של השחקנים בשוק למהלכי הארגון.

שירותי ינאי בתחום:

חוות דעת כלכליות

הגשת חוות דעת כלכלית עשויה להידרש בהליכים משפטיים, במסגרת הליכים מול גורמים תכנוניים ורגולטוריים, ולצורך ניתוח חוב ודרוג ממשל תאגידי עבור גופים מוסדיים. זהותו של מעמיד חוות הדעת הכלכלית והמוניטין שלו, כגורם מקצועי ונטול פניות, מהווה גורם מכריע בבחירת מומחה כלכלי לצורך כתיבת חוות הדעת.

שירותי ינאי בתחום: