קבוצת ינאי

�������� �������� �������������� - אסטרטגיה לקיבוצים

�������� �������� �������������� - אסטרטגיה לקיבוצים

לקבוצת ינאי התמחות ייחודית בגיבוש אסטרטגיה לקיבוצים, העוסקת בניהול 'הפורטפוליו העסקי' של הקיבוץ.

השינויים המשמעותיים שעוברים קיבוצים רבים בשנים האחרונות משפיעים גם על אופיו והיקפו של האתגר של ניהול הפעילות העסקית של הקיבוץ. הם מחדדים את הצורך בגיבוש תפיסה אסטרטגית, המנחה את היעדים הרצויים ומודל הפעילות העסקית.

היקפה של הפעילות העסקית בקיבוצים רבים והמגוון שלה העשויים לכלול פעילות תעשייתית, תיירותית, חקלאית, נדל"נית, עסקים קטנים, יוזמות עסקיות שונות ועוד, מחייב פיתוח מסגרת אסטרטגית, המתייחסת לניהול הפורטפוליו העסקי של הקיבוץ, המשמש כמעין 'חברת אחזקות'.

 קבוצת ינאי מלווה מקרוב מזה שנים רבות את ההתפתחויות והאתגרים העומדים בפני קיבוצים על מאפייניהם הייחודיים, ועל הקשר שבין האתגרים העסקיים לבין צרכי הקהילה. במהלך השנים פותחה תפיסה ייחודית של ניהול אסטרטגיה לפורטפוליו העסקי של הקיבוץ. בהתאמה ליכולות, לרקע ולמטרות הייחודיות של כל קיבוץ, נבחנות האפשרויות למינוף העסקים הקיימים, למהלכי פיתוח עסקי, ניהול האיזונים והסיכונים בין הפעילויות וכו'.

בשנים האחרונות פיתחה קבוצת ינאי אסטרטגיה ללמעלה מ-25 קיבוצים והיא מהווה את הגוף המוביל והמנוסה בתחום זה.