קבוצת ינאי

������������������������������ ������������������������������ ������������������������ - ייעוד וערכי הקבוצה

������������������������������ ������������������������������ ������������������������ - ייעוד וערכי הקבוצה

קבוצת ינאי פועלת על-מנת לסייע לחברות וארגונים ישראלים להשביח את פעילותם ולאפשר להם התמודדות מיטבית עם מגוון אתגרים עסקיים.

תפיסת העבודה של הצוות המוביל והקבוצה בכללותה מבוססת על שותפות מתמשכת עם לקוחותינו ועל יחסי אמון ופתיחות, המשמשים כבסיס להתקשרות המקצועית.

אנו מחויבים לפעול בצורה מקצועית ויסודית ולהבטיח ללקוחתנו את התוצר הטוב ביותר, תוך שמירה על גישה תכליתית ויסודית הממוקדת בצרכים האמיתיים של הלקוח.

ערכי קבוצת ינאי הינם:

אמון – מחויבות ליושרה, שקיפות ודיוק

שותפות – שיתוף פעולה רצוף ומקיף עם הלקוחות בלימוד, התייעצות וגיבוש החלטות

מקצוענות – ניהול תהליך עבודה יסודי, מקיף ומבוסס

תכליתיות – מחויבות לתוצר בהיר, מכוון-פעולה ובר-יישום